Πανελλαδικές: Τι ισχύει για το ποσοστό του 10% των θέσεων
Slider / Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πανελλαδικές: Τι ισχύει για το ποσοστό του 10% των θέσεων

leonidas on 27 Ιανουαρίου 2013 with 0 Comments
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, δηλαδή μέχρι φέτος.
Επομένως, όσοι απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ τα έτη 2011 και 2012 θα μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με το ποσοστό θέσεων 10% για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.